Tu Prabhu Maro Hu Prabhu Taro...(2)
Shan a Ek Muj a Ne Naahi Visaro,
Maher Kari Muj Vinanti Swikaro.
Swami Sevak Jaani Nihaalo...(2)
Tu Prabhu Maro.......Taro...(2)

Lakh Choriasi Bhatki Prabhuji,...(2)
Aavyo Chu Sharne Tare o Jinaji,...(2)
Durgati Kaapo Shivasukh Aapo,
Swami Sevak Nijapad Sthapo...(2)
Tu Prabhu Maro.......Taro

Akshaya Khajano Prabhu Taro Bharyo Che...(2)
Aapo Krupalu Me Haath Dharyo Che...(2)
Vamanandan Jagnandan Pyaaro,
Dev Anera Maahi Tu Hi Nyaaro...(2)
Tu Prabhu Maro.......Taro

Pal-Pal Samaru, Parshwa Shankeshwara...(2)
Samarath Taaran Tu Hi Jineshwara...(2)
Pran a Thaki Muj, Adhiko Vhalo,
Daya Kari Ne Mujne Nihaalo...(2)
Tu Prabhu Maro.......Taro...(2)

Bhakt Vatsal Taru Birud Jaani,
Ked Na Chodu Aem Lejo Jaani,
Charno Ni Seva Nith-Nith Chahu,
Ghadi-Ghadi Man-Maahi Umahu
Tu Prabhu Maro.......Taro

Gyan Vimal Tuj Bhakti Prabhave,
Bhavo Bhavna Santap Samave...(2)
Ameya Bhareli Tari Moorti Nihaali,
Paap Antarna Lejo Pakhadi...(2)
Tu Prabhu Maro.......Taro.Leave a Reply.