Jay Karnara Jinvara, Dukh Harnara Dev
Path Padhun Pahelo Prabhu, Ap Tano Nitya Mev
Pratham Namun Arihantne, Bija Siddha Bhagvan Trija Shri Acharyane, Upadhaya Gunvant Sadhu Sarve Lokman, Sadhavio Shangar Dhanya Guru Mabapne, Vandun Varam VarLeave a Reply.